reakcijos energija

reakcijos energija
reakcijos energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Atgalinės ir tiesioginės reakcijos aktyvacijos energijų skirtumas. atitikmenys: angl. reaction energy vok. Reaktionsenergie, f rus. энергия реакции, f pranc. énergie de réaction, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • reakcijos energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atgalinės ir tiesioginės reakcijos aktyvacijos energijų skirtumas. atitikmenys: angl. reaction energy vok. Reaktionsenergie, f rus. энергия реакции, f pranc. énergie de réaction, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • reakcijos energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Branduolinėje reakcijoje – reakcijos produktų kinetinės ir fotonų energijos suma atėmus reaguojančiųjų dalelių ir branduolių kinetinės ir fotonų energijos sumą. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • reakcijos energija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Atgalinės ir tiesioginės reakcijos aktyvacijos energijų skirtumas. atitikmenys: angl. reaction energy rus. энергия реакции …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • reakcijos energija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. reaction energy vok. Reaktionsenergie, f rus. энергия реакции, f pranc. énergie de la réaction, f …   Fizikos terminų žodynas

  • reakcijos energija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Branduolinėje reakcijoje – produktų kinetinės ir fotonų energijos suma, atėmus reaguojančių dalelių ir branduolių kinetinės ir fotonų energijos sumą. atitikmenys: angl. reaction energy vok. Reaktionsenergie …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • branduolinės reakcijos energija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. nuclear reaction energy vok. Kernreaktionsenergie, f rus. энергия ядерной реакции, f pranc. énergie d’une réaction nucléaire, f …   Fizikos terminų žodynas

  • cheminės reakcijos energija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. chemical reaction energy vok. chemische Reaktionsenergie, f rus. энергия химической реакции, f pranc. énergie de la réaction chimique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • branduolinė energija — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vidinė atomo branduolio energija, susijusi su branduolio nukleonų (protonų ir neutronų) judėjimu ir sąveika. Išsiskiria vykstant branduolinio dalijimosi ir sintezės reakcijoms.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • rezonansinė energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Taikinio koordinačių sistemoje – krintančiosios dalelės energija, atitinkanti branduolinės reakcijos rezonansą. atitikmenys: angl. resonance energy vok. Resonanzenergie, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atatrankos energija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Branduolinės reakcijos metu atsiradusio atatrankos atomo kinetinė energija. atitikmenys: angl. recoil energy vok. Rückstossenergie, f rus. энергия отдачи, f pranc. énergie de recul, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”